Afklaringsforløb

  • Afklaringsforløb


AristoPack er en del af det rummelige arbejdsmarked. Vi tilbyder jobrettede afklaringsforløb for sygemeldte borgere og ledige med problemer ud over ledighed. En del af vores faste personale er ansat på særlige vilkår.

Vi tager udgangspunkt i den enkeltes potentialer og ressourcer og hjælper den enkelte borger med at finde frem til de muligheder, der er, for at borgeren helt eller delvist kan forsørge sig selv.

I hele forløbet er der et tæt samarbejde mellem borgeren, sagsbehandleren og kontaktpersonen på AristoPack.

Vi har mange års erfaring på området og lægger stor vægt på, at afklaringerne sker i en positiv ånd og med respekt for den enkelte borger. Vores motto er: ' Vi fløjter om morgenen og synger om eftermiddagen!'