Formål

  • Formål
  • Formål


Formålet med forløbene er at afklare og optræne deltagerne, så de så vidt muligt kan opnå og fastholde beskæftigelse på arbejdsmarkedet.
 
Gennem træning af grundlæggende personlige kvalifikationer og faglige færdigheder via egnede arbejdsopgaver tilstræber vi, at deltagerne når et eller flere af nedenstående mål: 
  • At afdække eventuelle fysiske og psykiske problemstillinger i forhold til arbejdsmarkedets krav.
  • At yde en arbejdsindsats som modsvarer arbejdsmarkedets forventninger under hensyntagen til eventuelle skåneforhold.
  • At honorere arbejdsmarkedets grundlæggende krav i forhold til mødestabilitet og forståelse af virksomhedskultur.
  • At opnå grundlæggende viden og faglige færdigheder i forhold til konkrete job.
  • At afklare konkrete jobønsker og -muligheder.