Forretningsidé

  • Forretningsidé


AristoPack er en privatejet virksomhed, som kombinerer en sund forretning med social ansvarlighed.
 
Vi er en professionel samarbejdspartner, når det gælder lager-, pakke- og montageopgaver. Med en individuel tilgang til opgaverne finder vi løsninger, som tilgodeser den enkelte kundes specifikke behov. Vi varetager alle opgaver med respekt. Kvalitet, leveringssikkerhed og service kendetegner os i alt, hvad vi gør.
 
Social ansvarlighed er en vigtig del af vores værdigrundlag. Vi mener, det er vigtigt at give alle mennesker en chance på arbejdsmarkedet. Derfor tilbyder vi afklaringsforløb til ledige og sygemeldte, som har behov for afklaring og opkvalificering for at blive parate til et job, så de helt eller delvist kan forsørge sig selv. En del af vores egne medarbejdere er ansat på særlige vilkår.