Samarbejde

  • Samarbejde
  • Samarbejde


AristoPack samarbejder med deltagerne og deres henvisende sagsbehandlere eller jobkonsulenter både i forbindelse med visitationen, undervejs i forløbet og ved afslutningen af forløbet.

Vi starter hvert afklaringsforløb med en samtale mellem deltageren, sagsbehandleren eller konsulenten og en eller flere medarbejdere på AristoPack. Under samtalen afstemmes forventningerne gensidigt, og mål og rammer for afklaringsforløbet klargøres.

Under afklaringsforløbet får deltageren løbende sparring fra kolleger og kontaktperson og kan henvende sig til kontaktpersonen på AristoPack med henblik på at nå målene for forløbet og følge op på udviklingen. Sagsbehandleren eller konsulenten kan deltage i opfølgningen. Andre kan deltage efter behov og ønske, f.eks. en anden medarbejder på AristoPack, en social mentor, en fagforeningsrepræsentant, en bisidder m.fl. På disse opfølgningsmøder vurderes udviklingen i forhold til de opstillede mål. Deltagerens kompetencer vurderes i forhold til specifikke jobkategorier, ligesom der tages stilling til det videre forløb.

Ved afslutningen af forløbet udarbejder vi en skriftlig vurdering af deltagerens faglige, personlige og sociale kompetencer, ligesom eventuelle helbredsmæssige forhold af betydning for deltagerens varetagelse af job opsummeres. Dette dokument bliver fremsendt til sagsbehandleren ved kommunen.

Hvis deltageren har gennemført det aftalte forløb tilfredsstillende, tilbyder AristoPack:
  • en skriftlig udtalelse, som deltageren kan bruge i forbindelse med jobsøgning
  • at anbefale deltageren til andre virksomheder hvor der søges job.
AristoPack indgår som en afklaringsvirksomhed i
Virksomhedsnet Viborg